img1
EĞİTİMLER
EĞİTİM PROGRAMLARI
25 Kasım 2017
17 Aralık 2017

Kontenjan: 25 kişi
Eğitim Yeri
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ-BEŞİKTAŞ
EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
48 Saat (4 Hafta)
EĞİTİMİN İÇERİĞİ

Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı   

Eğitimin Amacı

Bu eğitim ile katılımcıların; kurumlarında düzenlenmesi planlanan hizmet içi eğitim faaliyetlerini geliştirebilmenin yanı sıra bir eğitimcinin sahip olması gereken planlama, yürütme, bildiğini aktarabilme yetkinlik ve becerilerinde uzmanlaşarak,  gerektiğinde kurum içi yeni eğitmenler yetiştirebilmeleri için gerekli olan formasyona ulaşmaları amaçlanmaktadır.

Kimler Katılmalı

Şirketlerin eğitim departmanlarında kurum içi eğitimci olarak çalışan, kendisini geliştirmek isteyenler,

·   Konularıyla ilgili birikimlerini profesyonel bir biçimde aktarmak isteyen, eğitmen olmak isteyen katılımcılar,

·   Serbest eğitmen olarak çalışanlar, çalışmak isteyenler.

Sertifika Programı

Yıldız Teknik Üniversitesi ve Çözüm İnsan Kaynakları iş birliğiyle gerçekleştirilen “Satınalma Stratejileri ve Tedarik Zinciri Yönetimi” Sertifika Programı katılımcılarına, %80 devam koşuluyla, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü, SEM Müdürü ve Çözüm İnsan Kaynakları imzalı sertifika verilmektedir.

Eğitimin Süresi

 48 Saat (4 Hafta)

 Eğitimin İçeriği

 Yetişkin Özellikleri ve Yetişkinler Eğitimi

 

·         Yetişkin eğitimi nedir?

·         Yetişkin kimdir?

·         Yetişkinlerin temel özellikleri,

·         Yetişkin eğitiminin temel ilkeleri,

·         Yetişkin eğitimi uygulamalarında dikkat edilecek noktalar,

·         Yetişkin eğitimindeki öğrenme engelleri

  İletişim Becerileri


 • Kendimizi anlamak,
 • İletişim hedeflerimizi belirlemek,
 • Dinlemek ve aktif dinlemek,
 • Vücut dilimiz ne söylüyor?
 • Görsel öğelere dayalı dinleme,
 • İletişimdeki paradigmalar,
 • Ses ve dilin kullanılması,
 • Başarılı toplantı düzenlemek için stratejiler

 • Eğitim Programı ve Öğretim

 

 • Eğitim ihtiyacını belirleme,
 • İhtiyaca uygun eğitim planlama:

 Eğitim hedeflerini belirleme,

 Eğitim uygun içerik seçimi ve yapılandırılması,

 Öğrenme yaşantılarının seçimi ve düzenlenmesi,

 Eğitim değerlendirilmesi,

 • Eğitimin uygulanması,
 • Uygulanan eğitimin değerlendirilmesi,
 • Geri bildirimlere uygun, kurum vizyon ve misyonunun revize edilmesi

 • Etkili Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Model, strateji, yöntem ve teknik kavramları arasındaki ilişki,

 • Öğretim yöntem ve tekniklerini seçerken dikkat edilecek ilkeler,
 • Öğrenme stiline dayalı öğretim yöntem teknikleri ve uygulaması,
 • İşbirliğine dayalı öğretim yöntem ve teknikleri ve uygulaması,
 • Tartışmaya dayalı öğretim yöntem ve teknikleri ve uygulaması

 • Sunu Teknikleri ve Materyal Geliştirme

Etkili sunu becerileri ve kullanımı,

 • Araç gereç kullanımın öğretimdeki yeri ve önemi,
 • Öğretim materyalinin öğretim ortamındaki işlevi,
 • Öğretim materyalini hazırlamadaki temel ilkeler,
 • Materyal sunumunun temel ilkeleri,
 • Uygun öğretim materyalinin tasarlanması

 • Değerlendirme Yöntem ve Teknikleri

Ölçme, değerlendirme kavramı,

 • Ölçme aracında bulunması gereken temel nitelikler,
 • Ölçme aracı türleri,
 • Ölçeme değerlendirmenin planlanması,
 • Ölçeme aracı geliştirilmesi ve uygulanmasında dikkat edilecek ilkeler,
 • Süreç odaklı değerlendirme araçları geliştirme ve değerlendirme ilkeleri